Kimlikİzi Ürün Ailesi

Kale Yazılım, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ndeki, e-Devlet hizmetlerine temel olan uygulama yazılımlarının geliştirme süreçlerini üstlenmiştir. Kale Yazılım, bu projelerden biri olan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) projesinde de görev almış ve ilçe nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilen kimlik kartı ile ilgili tüm süreçlere ait yazılımları geliştirmiştir. Aynı zamanda TCKK projesi kapsamında geliştirdiği Kimlikİzi EKDS Sunucu Yazılımları, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce TCKK işlemlerinde kullanılmaya devam etmektedir.

EKDS Sunucu Yazılımları için en kritik konu performanstır. Yoğun işlem hacmine sahip kurum/kuruluşlarda yapılan her işlemden önce elektronik kimlik doğrulaması yapılacağı ve bu doğrulamaya ait bilgilerin saklanacağı düşünüldüğünde, EKDS Sunucu Yazılımlarının ne kadar yüksek performansa sahip olması gerektiği görülecektir. Bu doğrulama işlemleri sırasında veri tabanında saklanacak doğrulamaya ait veriler de ciddi boyutlara ulaşacaktır. Kale Yazılım, büyük çaplı kurumsal yazılımlar ve büyük veriler üzerinde yaptığı projelerden elde ettiği tecrübesi doğrultusunda, yüksek performans ve güvenliğe sahip Kimlikİzi EKDS Sunucu Yazılımlarını geliştirmiştir.

hizmet
hizmet

EKDS & Entegrasyon Danışmanlığı

Kurum ve kuruluşların, EKDS'ye sorunsuz entegre olabilmeleri için, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından ilgili standartlar belirlenmiş ve yayımlanmıştır. EKDS'yi kendi kurumsal süreçlerine entegre edecek kurum ve kuruluşların da bu standartlara uygun sistem, bileşen ve yazılımlarını kendi bünyelerinde bulundurup işletmeleri veya servis olarak temin etmeleri gerekmektedir.

Kale Yazılım, 2012 yılından bu güne TCKK Yaygınlaştırma projesinde görev alarak, ilçe nüfus müdürlüklerinde halen kullanılmakta olan T.C. Kimlik Kartına bilgi yazma, bilgi okuma ve elektronik kimlik doğrulama işlemlerine ait yazılımları geliştirmektedir. Tüm bu süreçlere ait ciddi bir bilgi birikimine sahiptir. Kale Yazılım aynı zamanda, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün diğer sistemlerine TCKK süreçlerinin entegrasyonunu gerçekleştirmiştir. Kale Yazılım, bu bilgi birikimi ve tecrübesiyle, kurum ve kuruluşların EKDS'yi nasıl kullanması gerektiği, sistemlerin nasıl konumlandırılması gerektiği ve yazılımlara entegrasyonu konusunda danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Yazılım Geliştirme & Entegrasyon Hizmetleri

Elektronik kimlik doğrulama işlemlerini gerçekleştirmek için sadece EKDS Sunucu Yazılımlarının kurulması ve kart erişim cihazlarının temin edilmesi yeterli değildir. Bu sürecin doğru ve verimli işletilebilmesi için kurum ve kuruluşların mevcut yazılımlarının TSE tarafından belirlenen standartlara uygun şekilde EKDS’ye entegre edilmesi gerekmektedir.  Kale Yazılım, yukarıda bahsedilen tecrübeleri doğrultusunda kurum ve kuruluşların kendi yazılımlarının EKDS’ye entegrasyonu konusunda gerekli yazılım geliştirme hizmetlerini sunmaktadır.

hizmet
up